ef-lop

 »

O ef-lopu

Z emailu od provozovatele/admina:
Drazí přátelé, fotografky a fotografové,
tento email jste dostali proto, že máte fotografie na ef-lopu a současně o Vás vím, že se na činnosti naší malé komunity podílíte a to jakýmkoli způsobem.
Na jaře roku 2022 jsme přešli na jiný způsob zobrazování našich portfolií a to pomocí hotového řešení Piwigo. Bohužel se ukázalo, že to nebylo nejšťastnější řešení a to z různých důvodů. Ač je to systém robusní, volně konfigurovatelný, s otevřeným zdrojovým kódem, atd. atd...
Určitě si vzpomínáte, že jsem původně chtěl celou galerii zrušit a to bez náhrady. Hlasování ovšem ukázalo pravý opak (za což jsem dnes velmi rád) a zvláště reakce jednoho z Vás "A náhrada nebude?" mne donutila se nad celou situací zamyslet a navrhnout výše zmíněné řešení, které se bohužel pro náš účel neukázalo jako příliš smysluplné.
Během měsíce května 2022 jsem se proto rozhodl, že nový ef-lop opět, jako před 16-ti lety, naprogramuji znovu celý sám...
Chápu, že v době (a)sociálních sítí nebude přírůstek fotografií tak masívní, jako v prvních letech, nicméně fakt, že se s většinou z Vás celých 16 let vídávám na pravidelných srazech, mne donutil celou situaci přehodnotit a opět jsem usedl za svůj rozvrzaný Mac mini z roku 2012...
Tímto si dovoluji poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podílejí, ať jen radou, nebo testováním a odhalováním někdy záludných chyb v mém kódu. Všem patří můj upřímný dík!
Úvodník, druhá a třetí revize, duben a září 2022, Petr Holub
Vítejte na ef-lopu
fotografickém miniserveru. Vznikl spontánně, pro pár uživatelů, kterým se fotografování stalo koníčkem. Použité programové vybavení jim umožňuje si navzájem prezentovat své fotografie v jednotném, komorním a standardním prostředí, aniž by byli vázani k dalším zvyklostem a omezením, které jsou jinde obvyklé a pro některé mohou býti překážkou.
Náhledy, plná zobrazení a komentáře prezentovaných fotografií jsou přístupné i ostatním příchozím na stránky ef-lopu, diskuze a jejich přidávání pak jen registrovaným uživatelům.
Nehledejte zde registrační formulář, jaký je obvyklý na jiných veřejných fotoserverech. Členové ef-lopu se navzájem osobně znají a další Autoři budou zase jen z okruhu lidiček, za které se osobně mohou zaručit.
Uživatelé ef-lopu prohlašují, že jsou výhradními vlastníky svých zde publikovaných fotografií.
Provozovatel severu ef-lop se zavazuje, že obrazový obsah, nahraný Autory bude použit jen pro propagaci práce našich Autorů.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která může vzniknout z užívání stránek, nemožnosti ji užívat, jakož i z jakéhokoliv jednání, které bylo učiněno v souvislosti s užíváním stránek.
Úvodník, první revize, červen 2006, Petr Holub