ef-lop

 »

Log, co se změnilo, vylepšilo

3.9.2023, verse 2.9
Nová struktura databáze a podpůrných metod lépe vyhovuje současným potřebám Autorů. Serie má konečně svůj Název, odlišný od názvů jednotlivých fotografií. Je vidět u Náhledů, jako jeho název a v drobečkové navigaci v režimu prohlížení Serií. Edituje se v Editaci Serie, úplně nahoře. A vychází z názvu první fotografie v Serii.
Refaktoring, totální.
Dopsání uživatelské příručky. Zaplať pánbu...
20.8.2023, verse 2.8.2
Vlastní fotografie/komentáře/příspěvky se NEzobrazují mezi novými. Pokud přidržíme kurzor myši nad zeleným kolečkem vlevo, ukáže se nám jméno aktuálně přihlášeného Autora.
18.8.2023, verse 2.8.1
Drobná oprava překódování znaků z dob CP WIN-1250. Souvisí s refaktoringem a minulou bezpečnostní záplatou.
18.8.2023, verse 2.8
Bylo zjištěno slabé místo v zabezpečení proti vkládání škodlivých scriptů. V některých stavech bylo možné vložit škodlivý kód, který by umožnil útočníkovi měnit uložená data. Zásadní refaktoring modulu zobrazující texty pocházející z databáze.
V hamburgerovém menu se vrátilo zpět do první úrovně tlačítko [Odhlásit] i pro mobilní zařízení.
16.8.2023, verse 2.7.16
Oranžové kolečko, indikující nový záznam, je přemístěn zcela vlevo, před jméno, který záznam provedl, což inicioval MM. Možná je indikace nový/nenový přehlednější. Naopak vpravo, je nový symbol, trojtečka. Klikem na kterýkoli, se přeneseme do výpisu celého příslušného vlákna. Zpět se dostaneme dvěmi možnostmi: tlačítko "zpět/swipe from left to right", nebo klikem ve Drobečkové navigaci na "ef-chat". Tím se vrátíme na první stránku přehledu.
Odstraněny "hlásání systému" v modulu komentářů, teď už to fakt není potřeba. Opět navrhl MM.
14.8.2023, verse 2.7.13
Ode dneška se nemusí uživatel stresovat, že přehlédne nějaké důležité hlášení systému. Informační řádek podrží informaci až do skonání věků (přidáno na přání VŠ).
Pokud začneme psát nějaký text (ef-chat, serie) a omylem obnovíme stránku, nebo změníme způsob zobrazení v ef-chatu, rozepsaný text nám nezmizí (přidáno na přání MM).
13.8.2023, verse 2.7.12b
Jen drobná oprava ve fungování odkazů na jednotlivé fotografie, které fungovaly i pro nepřihlášeného uživatele (THX to MM!).
11.8.2023, verse 2.7.12
Po přidání nového komentáře k fotografii a odeslání se stránka zastaví na výpisech komentářů. Je tedy možné si jej hned zkontrolovat. Unikátní římské číslice pod fotografiemi jsou nyní klikací, klikem je lze je vložit na libovolné místo psaného textu v komentářích. Po odeslání reprezentují odkaz přímo na příslušnou fotografii.
Verse dále sjednocuje chování formulářů při práci s textem v Komentářích a ef-chatu. Týká se to hlavně doprovodných textů nad příslušným formulářem. Většina textů byla optimalizována na velikost a význam.
9.8.2023, verse 2.7.11
Přepínání "normální" a stromové diskuze. Oprava překlepů a hlásání v horním informačním řádku. Zkusmo dědění ve třídách. správné formátování náhledů při uploadu z mobilních zařízení. Při vkládání emotikonů a linků zůstává kursor na pozici vkládání příslušného objektu. Drobný refaktoring javascriptových souborů.
6.8.2023, verse 2.7.10beta
Sjednocení chování a vzhledu formulářů pro práci s textem v Komentářích a ef-chatu. Zatím beta verse, změny pravděpodobně budou. Až co řeknou mí testovatelé...
1.8.2023, verse 2.7.9
Jen rychlá oprava chybného počítání komentářů a chatů v "ranních" emailových reportech.
30.7.2023, verse 2.7.9beta
Přináší lépe vybrané a seřazené emotikony v desktopové versi, čehož se obětavě ujal MM (THX!).
Nově lze odkazovat na jednotlivé příspěvky v ef-chatu již zavedeným způsobem (známý z komentářů) @xxx, kde xxx je číslo příspěvku v ef-chatu. Stejného efektu dosáhneme klikem/tapnutím na číslo příspěvku, číslo včetně zavináče se vloží do právě psaného textu. Tím se stane v novém příspěvku klikacím. Po kliknutí se přesuneme na výpis CELÉHO vlákna, s příslušným příspěvkem, ne který jsme vytvořili kliatelný odkaz. Nyní lze pohodlně přidávat nové, mazat(své) a editovat(své) příspěvky v příslušném vypsaném vláknu.
První příspěvek vlákna je pro lepší čitelnost velmi jemně zvýrazněn světlejší barvou pozadí lišty se jménem Autora, čísla příspěvku...
23.7.2023, verse 2.7.8
Mění způsob zacházení s informacemi o aktivitě uživatelů.
21.7.2023, verse 2.7.7
Na základě tf hovoru s MM (vřelý dík!) úpravy v layoutu některých stránek na mobilních zařízeních. Včetně opravy několika drobných chyb tamtéž.
Je tedy možné provozovat ef-lop na mobilních zařízeních v režimu "aplikace", kterýžto vznikne uložením záložky na plochu příslušného mobilního zařízení. V tomto režimu vesměs zmizí tlačítka < zpět > a < obnovit stránku >, bez kterých bylo ovládání ef-lopu v tomto režimu obtížné.
20.7.2023, verse 2.7.6b
V minulém upgrade se vyskytlo několik chyb, které jsou nyní opraveny. Nyní by již přepínání mezi Mazáním, Editací a Reakcí na příspěvek, včetně rušení těchto akcí, mělo být bez závad. Zatím jen v ef-chatu.
Nádavkem obrazovka naroluje na editovaný příspěvek, nebo na ten, na který jsem reagovali svým textem. Toto platí zatím pouze v rámci jedné stránky.
17.7.2023, verse 2.7.6
Rozvíjení a vylepšování UX (dříve se říkalo GUI), tentokráte u našeho "ef-chatu". I "Komentáře" doznaly změn.
Oprav funkce tlačítka "Zrušit odesílání" v některých situacích.
Přibylo tlačítko "Smazat příspěvek/komentář". Vymazaný příspěvek/komentář se neztratí, kvůli časové posloupnosti, obdrží text o smazání.
Všechny příspěvky i komentáře jsou opakovaně editovatelné, tedy i ty smazané. V případě opakované zneužití této funkce bude vypnuta...
14.7.2023, verse 2.7.5b
Oprava chybného spouštění scriptu pro generování nočních reportů. Oprava chybného zobrazování editovaných komentářů u privátních Serií (THX to MM).
13.7.2023, verse 2.7.5
Editované komentáře jsou nyní vyhodnoceny jako "nové", s příslušnými dopady v označení a počítání.
V ef-chatu přidána tlačítka pro příjemnější obsluhu na mobilních zařízeních.
Konečně tlačítko "Obnov stránku"...
Vlastní komentář/reakci je nyní možné i smazat. Po smazání je komentář viditelně označen "Smazaný".
Úpravy ve výpisu komentářů a v ef-chatu.
Poděkování všem, kteří se podílejí na hledání chyb a testování nových funkcí.
10.7.2023, verse 2.7.4
A máme navíc možnost EDITACE svých komentářů pod fotografiemi. Myslel jsem na to dávno, ale Pavel mne k tomu dokopal...(díky, Pavle) To je pro ty, co píší příliš rychle a s překlepy.
Pozn. pro místní programátory: jedná se o javascriptový masakr, vychytat všechny kombinace, které mohou nastat...
Zároveň opravena chyba v drobečkové navigaci u stránky s přehledem ef-chatu. THX to MM :-)
8.7.2023, verse 2.7.3
Nová organizace souborů s fotografiemi systémem /rok/měsíc/den místo dosavadního /měsíc. Tedy nic zajímavého...
6.7.2023, verse 2.7.2b
Jen drobná oprava verse 2.7.2. Tlačítko na přesun ke komentářům je vidět, jen když je alespoň jeden komentář.
5.7.2023, verse 2.7.2
A málem jsem zapomněl na novou funkcionalitu, kterou navrhl MM (vřelý dík) a myslím byla ve "starém" ef-lopu. Nějaké tlačítko na rychlý přesun na začátek bloku s komentáři. Takže vlevo dole je příslušná šipečka. Rolování stránky se zastaví přesně na hraně prvého komentáře.
5.7.2023, verse 2.7.1d
Konečně jsem se odhodlal a totálně přepsal kus kódu v databázi (uložená procedura), který je zodpovědný za listování Seriemi podle Autorů, Kategorií, atd, atd. Byl to pozůstatek starého ef-lopu a vnitřně mne trápilo vracet z dotazů cca 10 proměnných úplně k ničemu. Zároveň jsem zrušil jeden monstrózní pohled do DB, který se už jinde nepoužíval.
Tak hotovo. Pro uživatele momentální změna žádná. Zrychlení jednotky procent. Až bude fotek asi tak 100 000, bude to stejně rychlé jako dosud...
4.7.2023, verse 2.7.1c
Opravdu velmi malý refaktoring některých pohledů a čištění kódu s nimi spojený.
3.7.2023, verse 2.7.1b
Byly nově seřazeny položky při uploadu nových fotografií podle nápadu MM v ef-chatu@5125. Nádavkem je automaticky nastaveno private/veřejné i při editaci již hotových serií a změnách Kategorií. Drobný refaktoring pohledů Upload a Editace serie.
2.7.2023, verse 2.7.1
Přidává do funkce tip MM: Pro kategorie Test a Private je automaticky nastaven tag Privátní Serie. Samozřejmě není problém už rovnou při uploadu si to změnit.
Kategorii "Privátní" tedy zatím necháme, i když i v této kategorii můžeme nastavit tag "Veřejná". Možná trochu matoucí, ale nechme tak.
1.7.2023, verse 2.7
Tak plná verse 2.7.0. Ještě drobná oprava na přehledu Autorů, kde se zobrazovaly chybné hodnoty v počtu komentářů a fotografií podle stavy příhlášen/odhlášen.
29.6.2023, verse 2.6.99
Tato verse přináší zrušení "privátních" Kategorií. Nyní v každé Kategorii může být jak Serie veřejná, tak privátní, viditelná pouze přihlášeným. Serie z kategorií Private a Test mají nyní příznak "Privátní", který je možné změnit na "Veřejný". Status Veřejný/Privátní je vidět nejlépe přes Menu -> Extra -> Mé fotografie. Klikem na "Privátní" pod náhledem Serie se dostaneme přímo na editaci příslušné Serie. Na mobilech je označení privátních serií změnou barvy rámečku okolo náhledu příslušné Serie. Postup při editaci Serie je standardní.
Zatím jen testovací provoz, chyby hlásit nejlépe do ef-chatu, ať jsou na jednom místě.
22.6.2023, verse 2.6.0 beta
Tato verse přináší vylepšení komentářů k fotografiím. Pokud například při hodnocení fotografie s příznakem IV napíšeme před římskou číslici zavináč, takto @IV, příznak se stane "klikací" a my máme možnost se rovnou přesunout na hodnocenou fotografii. Tato nová vlastnost funguje i v "Přehledu komentářů", přístupných z hlavní nabídky.
Autor stránek si tímto dovoluje poděkovat Mirku M., za jeho pomoc při implementaci této nové vlastnosti.
Zatím testovací provoz...
15.6.2023, verse 2.5.25
Odkazy v "Poznámce k fotografii" jsou automaticky převedeny na klikací.
12.6.2023, verse 2.5.24
Drobné úpravy přehledových stránek:
Autoři - nyní lze vylistovat všechny komentáře od jednotlivého Autora
Kategorie - drobná vzhledová úprava.
10.6.2023, verse 2.5.23a
Jen více reálné měření doby trvání generování stránky, tedy feature pro vývojáře...
4.6.2023, verse 2.5.23
Trocha upgrade hlavního ccs souboru - vylepšené resetování defaultních stylů v prohlížečích. Bowser s názvem "Vivaldi" totálně zmizel ze statistik přístupů, protože používá vykreslovací jádro (chromium?). Zaplať pánbu! V patičce se nyní ukrývá také doba vygenerování stránky v milisekundách. Dobré pro vývojáře.
Údaj nemá nic společného s dobou, za kterou se "natáhnou" stránky do prohlížeče, ten je dán především rychlostí netového připojení...
30.5.2023, verse 2.5.22
Trochu šachování se SEO, nic víc. Drobná úprava hlavního Menu.
20.5.2023, verse 2.5.21
Natahování javascriptových knihoven je nyní z vlastního serveru, nikoli sdíleno z Google a dalších zdrojů. Jen malý příspěvek k bezpečnosti celé aplikace.
18.5.2023, verse 2.5.20
Vyřešen problém s formátováním textu při řetězové reakci na příspěvek/komentář. Od určitého počtu reakcí se začíná zarovnávat text opět od levého okraje, neb se šíře pro psaný text zmenšila pod použitelnou úroveň.
30.4.2023, verse 2.5.19b
Jen opravy chyb okolo přihlášení Autora. Takže nedopatřením vypadlo automatické přihlášení.
20.4.2023, verse 2.5.19
Lepší obsluha formuláře pro komentář u Serií, nebo příspěvek v ef-chatu. V záhlaví formuláře je přímo uvedeno, kterého příspěvku/komentáře se reakce týká - netýká se mobilních zařízení na výšku pro nedodstatek místa na displeji. Zároveň se objeví tlačítko "Přeci jen nový příspěvek", kdy pracně vypracovaný text je možné umístit jako nový příspěvek/komentář.
17.4.2023, verse 2.5.18
Minimální úpravy vzhledu, lepší práce s informačním řádkem na vrcholu stránky, lepší práce při výběru odpovědi na komentář, nebo příspěvek v ef-chatu.
2.4.2023, verse 2.5.17
Byla odstraněna chyba, která způsobovala smazání všech komentářů Serie, pokud byla Autorem smazána některá z fotografií dané Serie.
A nádavkem máme na mobilních zařízeních na výšku zprovozněno listování gesty vlevo/vpravo i ve filtrech podle Autorů, Kategorií apod. Kostrbatost přejetí stránek zatím zůstává, neb studuji technologii Ajax, (modří vědí...) kterou se to musí udělat, aby to bylo dokonalé.
1.4.2023, verse 2.5.16
Na Apríla jen pár mimochodem vylepšení. Při psaní reakce na komentář pod fotografiemi konečně textové políčko zastaví uprostřed displeje a otevře se klávesnice na všech běžných mobilních zařízeních.
Smajlík lze vložit i do napsaného textu na pozici kurzoru, ne jen na jeho konec.
28.3.2023, verse 2.5.15beta
Při listování gesty vlevo/vpravo na mobilech na výšku se stránka posune vodorovně, jak jste zvyklí z asociálních sítí. Fuguje zatím jen na titulní stránce a bez filtrace na Autory a Kategorie. A je to první betaverze, tedy trochu kostrbatá...
22.3.2023, verse 2.5.14
Opraveno odesílání emailových reportů. Důsledek refaktoringu...
20.3.2023, verse 2.5.13
Jen prachsprostý refaktoring. Nic víc, nic méně.
12.3.2023, verse 2.5.12
Oprava chybného označování fotografií římskými číslicemi při jejich mazání, přesunu a nahrávání dalších. Thx to MM!
Označení římskými číslicemi je nyní i v editoru Serií.
11.3.2023, verse 2.5.11
Vylepšuje drobečkovou navigaci. Když klikneme na Náhled, dostáváme se na Serii. Pokud klikneme ze Serie na Náhledy (ef-lop), vracíme se zpět na stránku, odkud jsme přišli, nikoli na začátek Galerie. Na ten se dostaneme dalším kliknutím tamtéž.
10.3.2023, verse 2.5.10
Přináší změnu ve zobrazení serie na mobilních zařízeních "na výšku". Pod fotografií se nyní krom názvu ukazuje i Poznámka k fotografii, kde bývají zajímavé informace k vlastnímu snímku. Nádavkem datum vystavení.
5.3.2023, verse 2.5.9
Přidává možnost používání emotikonů i na PC. Základní emotikony se zobrazují v blízkosti polí pro vložení textu.
4.3.2023, verse 2.5.9beta
Přidává možnost používání emotikonů.
1.3.2023, verse 2.5.8
Přidává možnost "listovat" stránkami přejetím displeje prstem na mobilních zařízeních. Zatím jen na hlavní stránce Galerie.
22.2.2023, verse 2.5.7b
Jen drobné opravy menu, na některých mobilních zařízeních nebyl dostupný zavírací křížek.
Protože jsem musel zasahovat do centrálního souboru stylů, je provděpodobné, že některé stránky se nebudou vykreslovat korektně. Pokud se tak stane, doporučuji promazat cache vašeho prohlížeče.
21.2.2023, verse 2.5.7
Pro ty, kteří mají vypnuto přijímání HTML emailů, bude doručena do jejich mailboxů kompletní textová verse. (thx to VŠ!) Jak v roce 1971... [sic!]
A nádavkem drobné vylepšení hamburgerového menu, lze ho konečně zavřít i klikem mimo vlastní menu. Až na pruh nahoře o výšce tři řádky, tam je to disablováno (to je vlastnost, nikoli chyba). Patička také hezky zůstává dole a neposunuje se směrem nahoru, pokud je málo obsahu na stránce.
Díky všem za hlášení chyb, jen tak se můžeme posouvat neustále vpřed.
20.2.2023, verse 2.5.6
Máme nové hamburgerové menu, již žádný dvojklik, jen klasická nabídka. Chyby v ovládání prosím hlásit.
15.2.2023, verse 2.5.5
Systém rozliší "dneska během dne" od "včera", podle datumu, nikoli podle hodin (-24 hodin).
A nedůležitá věc, php8.1.13...
15.2.2023, verse 2.5.4 beta
Přibyla taková „maličkost“, v profilu si můžete nastavit automatické odesílání emailu o nových fotkách, komentářích, atd. Takže klikem na Zelené kolečko -> Profil Autora -> zakliknout "E-mail při novinkách". Okolo půlnoci dostanete přehledný email. Pokud žádné novinky za celý den nebudou, žádný email nedostanete. Spam je vyloučen, na email lze odpovědět (přijde z adresy petrh@petrh.org), dostanu ho já, jako admin.
A dále maličkost, pro uživatele (až na některé) nepodstatná, trochu jsem upgradoval, jedeme na php 8.0.26. Chyby a neočekávané chování programu prosím hlašte. Sice je důkladně testováno, ale na produkci je vždy všechno trochu jinak.
Díky admin.
30.1.2023, verse 2.5.3
Trochu jsem si pohrál s reporty ve druhé stránce hamburgerového menu. (Vzpomínáte? Dvojklik...) Pomocí rozbalovací nabídky si můžete nastavit období, za které reporty chcete a v klidu si prohlížet fotgrafie, komentáře a diskuzní příspěvky v ef-chatu. Systém si nastavení pamatuje. Drobečková navigace je plně funkční i v tomto případě. Užijte si to :-)
25.1.2023, verse 2.5.2b
Jen drobná změna při promazávání již použitých tokenů pro automatické přihlášení.
24.1.2023, verse 2.5.2a
Některé položky hamburgerového menu se dynamicky mění podle velikosti rozlišení displeje. thx to VŠ!
23.1.2023, verse 2.5.2
Ještě jednou drobná oprava práce s cookies. Omluva všem, kteří si již aktivovali Automatické přihlašování, zřejmě jsem vás odhlásil...
20.1.2023, verse 2.5.1
Hned po dvou dnech drobná oprava automatického přihlašování. Nádavkem je možné se takto „trvale“ přihlásit hned z několika svých zařízení! A samozřejmě je také možné se odhlásit, ze všech zařízení najednou, viz nové zaklikávátko v profilu Autora - přístup přes zelené kolečko... to když se někdo zapomene odhlásit z cizího počítače, například na návštěvě.
Užijte si to :-)
18.1.2023, verse 2.5.0
Po 14 dnech opět pár vylepšení. Máme konečně automatické přihlašování, zaklikává se na přihlašovací stránce a „vydrží“ 90 dní, tedy 1/4 roku. Poté je nutné se znovu přihlásit.
(Edit 20.1.2023) 
Platí jen pro jedno zařízení, pokud se trvale přihlásíte z jiného PC/mobilu, bude to fungovat tam
. Zrušit automatické přihlašování je jednoduché, stačí se ručně odhlásit.
V experimentálním menu (dvojlkik na hamburger) přibyly další položky, snad budou užitečné. Rád uslyším Vaše názory.
4.1.2023, verse 2.4.20
Na Nový rok další vylepšení. Přidána experimentálně druhá úroveň hamburgerového menu. Stačí „dvojklik“ / „dvojtap“ / „poklepání“ na hamburger. Tím získáváme přístup přímo k novým fotografiím a novým příspěvkům na našem ef-chatu (zatím). Chatovací vlákno se vypisuje CELÉ, tedy nikoli pouze NOVÝ příspěvek. Pokud to někomu nefunguje, ten dvojklik, dejte vědět. Podle specifikace by to mělo chodit i na mobilech. (Vivaldi netestován, Pavle, promiň, ale věřím, že to pojede..) Dále je možnost v ef-chatu reagovat i na jakkoli staré příspěvky, po přidání zůstáváme na příslušné stránce s diskuzí, abychom se mohli kochat, jak se nový příspěvek elegantně řadí k příspěvkům starým 10 i více let. A vypsat se to dá právě přes ten slavný „dvojklik“ / „dvojtap“ / „poklepání“ :-)
A to by na Nový rok stačilo...
18.12.2022, verse 2.4.11
Na čtvrtý Advent drobná úprava klikací mapy pro přesun mezi fotografiemi. Optimalizace pro mobilní zařízení.
17.12.2022, verse 2.4.10
Vylepšení listování Serií.
Klikem na dolní polovinu fotografie - posun o jednu fotografii dolů.
Analogicky klikem na horní polovinu fotografie - posun o jednu fotografii nahoru.
U poslední fotografie v Serii sjedete rovnou na psaní komentáře.
Pozor! Toto funguje až u fotografií vystavených po 16.07.2007. Do té doby nebyly ukládány rozměry fotografií, bez nich tuto novou vlastnost nelze implementovat.
16.12.2022, verse 2.4.9
Jen zrušení dvojakého číslování fotografií. V názvu jsou odstraněny. Římské číslice zůstávají. THX to MM za podnět :-)
15.12.2022, verse 2.4.8
Nová verse rozšiřuje označení "nové" (obligátní oranžové kolečko) u všech textových událostí, tedy pro komentáře, jak pod fotografiemi, tak u našeho ef-chatu. U tohoto je dále přidána možnost reagovat na příspěvky (jako u komentářů pod fotografiemi), ale jen na první stránce jejich přehledu, tedy pro nejnovější příspěvky. Dále nepodstatné úpravy v databázi a optimalizace kódu.
11.12.2022, verse 2.4.7
Na třetí Advent nová verse. Indikace nových událostí na ef-lopu, což je nová fotografie, komentář, příspěvek v ef-chatu. Indikováno změnou barvy přihlašovacího hamburgeru. Následně čísílka u jednotlivých položek menu, následně oranžové „pucky“ u jednotlivých položek.
06.12.2022, verse 2.4.6
Toto vydání řeší vleklé problémy s drobečkovou navigací na mobilních zařízeních. Nyní je volně posuvná v horizontálním směru, tedy se nemůže ani oříznout, ani přetéci. Dále zavádí unikátní označení každé fotografie v Serii pomocí římských číslic. Tedy i při změně pořadí v Serii je fotografie neustále jednoznačně určena, což je výhodné například v diskuzích pod fotografiemi. Při najetí na slovní vyjádření času (zavedeno ve versi 2.3.8 dne 1.11.2022) se nyní datum ukazuje v českém formátu dd.mm.rrrr hh:mm:ss. V neposlední řadě je vylepšeno lepší odsazení jednotlivých fotografií v seriích, což přispívá ku zvýšení přehlednosti. Zvláště na mobilních zařízeních.
30.11.2022, verse 2.4.5
Optimalizace kódu a databáze. Vylepšen algoritmus otáčení fotografií, při nahrávání z mobilu. Výsledkem je lepší zobrazení fotografií na mobilních zařízeních - fotografie pořízené na výšku optimálně využívají prostor na displeji. Opraveno mazání CELÉ serie najednou, v některých případech se nesmazaly všechny náhledy.
21.11.2022, verse 2.4.2
Čištění kódu. Příprava na inteligentnější filtraci zobrazení fotografií. Laicky řečeno: spousta práce jak na kostele a nikde to není vidět.
8.11.2022, verse 2.4.1
Tak jak to bývá, jsem ještě zapomněl na úpravu našeho hamburgeru, správného nastavení překryvů, včetně celé nabídky, user_agent, takže 2.4.1 :-). A ještě taká ptákovina: v diskuzích jsou všechny mezery mezi komentáři stejné...
6.11.2022, verse 2.4
Celkové přepracování drobečkové navigace, aby nedocházelo k jejímu přetékání za okraj displeje, zvláště na mobilech „na výšku“.
2.11.2022, verse 2.3.9
Čištění kódu. Počítání přístupů/shlédnutí na základě změny IP adresy a doby prohlížení dané fotografie. Tedy „naklikat“ si počet shlédnutí je prakticky nemožné :-) (Jen statistický údaj, nic víc...)
1.11.2022, verse 2.3.8
Do nového měsíce s novou versí. Interní linky správně odkazují na příslušné fotografie, thx to MM. Externí linky se správně konvertují, není potřeba je složitě konstruovat, převedou se samy z obyčejného textu. A naprostá ptákovina: při najetí na slovní vyjádření času, např. "před týdnem", se dozvíte skutečné datum, ve formátu rrrr-mm-dd hh:mm:ss. Třeba se to bude někdy hodit.
30.10.2022, verse 2.3.7
Lepší formátování navigační lišty, která v některých případech „přetékala“. Nově přidané fotografie se nyní indikují i v Kategoriích a u Autorů. Drobné přeformátování celé navigace a hamburgerového menu.
27.10.2022, verse 2.3.6
Drobné úpravy kódu, odstraňování duplicitních částí. Lepší formátování přehledu Komentářů, lepší využití malých displejů na mobilech. Přidáno tlačítko "Nahoru", v pravém dolním rohu u většiny obrazovek. (thx to MM za připomenutí této funkcionality!).
23.10.2022, verse 2.3.5
Opraveno zalamování dlouhých slov v ef-chatu, nyní již hyperlinky nepřetečou... Opraven způsob indikace nových fotografií, nyní se nové ukazují i bez přihlášení. Při prokliku přes (kterékoli) oranžové kolečko se dostaneme na přehled nových fotografií. Opraveno přidávání komentářů, vždy se zobrazí na displeji přímo textové pole pro jeho zápis. Informační hlášky na horním řádku obrazovky samy mizí po 2 vteřinách, možnost smazání klikem/tapnutím zůstává. (U některých tomu tak není,
důvod není prozatím znám
bude opraveno v dalších versích.)
18.10.2022, verse 2.3.2
Jen drobné úpravy v enginu databáze, vyčištění nepotřebných komponent, atd.

Přehled fotografií se mi již formátuje správně, zřejmě zazlobila cache prohlížeče...

16.10.2022, verse 2.3.1
Přidán experimentální pohled na fotografie, nazvaný Přehled fotografií, je přístupný zatím Hamburger -> kostkovaná ikonka v záhlaví vyjíždějícího menu Ukazuje VŠECHNY fotografie z jednotlivých serií, hezky popořadě. Při prokliku se dostanete nejen do příslušné serie, ale přímo stránka "najede" na příslušnou fotografii. Označení "nových" fotografií je funkční.
Z neznámých důvodů se stránka zatím špatně formátuje v Chrome na iOS - důvod není znám, na odstranění chyby se pracuje. V jiných browserech na jiných platformách se dle mých testů zobrazuje správně
.
15.10.2022, verse 2.3.0
Přidána možnost změny pořadí fotografií v Serii, včetně titulní - tím se mění i náhled na Serii. Drobné změny stylování na stránce EditaceSerie. Lze smazat i titulní fotografii, komntáře zůstanou nedotčeny. Drobné změny na stránce "O programu...".
8.10.2022, verse 2.2.5
Přidány stránky "O programu...". Konečně zprovozněny cookies pro sledování přihlášení Autora, což je nezbytné pro správnou funkci "Nové fotografie, Nové komentáře", atd. Postupně bude zaváděno. Drobné úpravy stylování přehledů Autoři a Kategorie.
7.10.2022, verse 2.2.4
Opraveno řazení Autorů při shodnosti křestních jmen.
6.10.2022, verse 2.2.3
Drobné úpravy kódu. WWW linky se nyní zobrazují jako "klikací". Pokud Autor nevyplní Název při uploadu, dostane fotografie umělecký titulek "Bez názvu".
3.10.2022, verse 2.2.2
Oprava identifikace nových fotografií od posledního přihlášení. Změna pozadí stránek, nyní homogenní 222hex. Drobné změny ve stylování komentářů pod fotografiemi v jejich přehledu a ef-chatu.
27.9.2022, verse 2.2.0
Čištění kódu od nadbytečných metod. Odstraněn vleklý bug, který znemožňoval nastavení správné velikosti fotky na výšku při uploadu. Opraveny drobné překlepy. Kompromisní vyřešení vykreslování fotek v serii při kombinaci fotek s EXIFem a bez EXIFu.
26.9.2022, verse 2.1.3
Indikace nových fotek od posledního přihlášení, zatím jen v náhledech.
24.9.2022, verse 2.1.2
Opraveno formátování pohledu Komentáře na mobilních zařízeních (thx to MM), opraven bug - při smazání celé serie je nutné Autora někam z již neexistující serie někam přesunout, nejlépe na Náhledy.
22.9.2022, verse 2.1.1
Změna chování, po změnách/mazání v Editaci, uživatel zůstává dále v Editaci, aby mohl pokračovat. Návrat do právě editované serie je možný přes upravenou drobečkovou navigaci.
20.9.2022, verse 2.1.0
Opraveno přidávání fotgrafií - chyba v databázi při řazení, opraveno zobrazení odstavců v komentářích, vystylován displej pro mobil navýšku, změna polohy tlačítek pro editaci serie a přidání komentáře.
18.09.2022, verse 2.0.4
Opraveno otáčení obrázků u přehledu komentářů, drobné překlepy v textu (thx to MM), opraveno řazení komentářů v přehledu, při kliknutí na Reagovat u komentáře, stránka neodroluje nahoru, ale zůstane na komentářovém políčku.
17.09.2022, verse 2.0.3
Opraveno otáčení obrázků, původně provedeno v php, nyní otáčení pomocí css
15.09.2022, verse 2.0.2
Opraveny drobné chyby va navigaci u profilu autora, přidáno přihlášení přes šedozelené kolečko vlevo, (thx to MM).
14.09.2022, verse 2.0.1
Opraveno řazení v Autorech a Kategoriích.
10.09.2022, verse 2.0.0
Úvodní verse ef-lopu, testovací provoz zahájen.