ef-lop

 »

Uživatelská příručka

ef-lop - uživatelská příručka

(platí přesně pro verse 2.5.* a je dle možností aktualizován)
1.....Účel a použití programu
Programové vybavení, které je přístupné na adrese flop.petrh.org (alternativně http://eflop.cz), je určeno k ukládání, vystavování a komentování fotografií jejich autory. Tyto funkce jsou přístupné pouze uživatelům (dále Autorům), kteří jsou zaregistrováni v systému. Bez registrace je možné prohlížet jen ty fotografie, které nejsou v privátních kategoriích. Stejné omezení se týká i komentářů. Ostatní funkce systému jsou veřejnosti skryty.
2.....Popis ovládání programu
Celé programové vybavení je optimalizováno jak pro mobilní zařízení, tak desktopy. Je k dispozici:
2.1. - zcela vlevo šedé / zelené kolečko. Šedé - nepřihlášen. Klik na šedé kolečko -> Přihlášení. Po přihlášení zelené kolečko. Klik na zelené kolečko -> změna profilu uživatele.
2.2. - dále vlevo drobečková navigace
2.3. - uprostřed navigační pás pro listování, pokud nabízená informace přesahuje obsah jedné stránky
2.4. - vpravo pak ostatní nabídka, přístupná přes klasický "hamburger"
Názvy jednotlivých položek jsou v převážných případech intuitivní a jejich pořadí a počet se mohou měnit s přihlášením do systému. Dvojklik byl odstraněn a nahrazen druhou úrovní nabídky, mezi kterými se lze libovolně přepínat.
3.....Registrace
Automatická registrace uživatele není v současné době možná. Zájemce nicméně může oslovit admina systému s žádostí o registraci. Žádosti jsou posuzovány zcela individuálně, rozhodující je názor ostatních aktivních Autorů (hardcore ef-lopu). Konečné slovo má admin/provozovatel systému.
4.....Přihlášení
Hamburger -> Přihlášení, je vyžadovaná emailová adresa, kterou jste zadali při registraci a platné heslo. Pokud heslo zapomenete, viz změna hesla...
4.1...Automatické přihlášení
Hamburger -> Přihlášení, zakliknout "Automatické přihlášení". Pak se nesmíme manuálně odhlásit, tím dojde ke zrušení automatického přihlášení. Je možné takto učinit na více zařízeních, třeba mobil + PC.
Pod volbou Klik na zelené kolečko -> Změna profilu uživatele je možné automatické přihlášení na všech zařízeních zrušit.
4.2...Změna hesla
Po přihlášení, klik na zelené kolečko zcela vlevo -> Změna profilu autora -> Změna hesla. Nejprve zadat staré heslo, poté zadat 2x po sobě nové heslo, vyplnit antispam, budeme odhlášeni. Znova přihlásit s novým heslem.
4.3...Zapomenuté heslo
Hamburger -> Přihlášení -> Zapomenuté heslo, zadáte email, kerý jste použili při registraci, vyplníte antispam. Heslo obdržíte na email. Pokud nepřijde, doporučujeme zkontrolovat složku "spam" ve vaší poště.
4.4...Změny uživatelského profilu
Po přihlášení, klik zelené kolečko zcela vlevo. V tabulce můžeme změnit potřebné, např. zrušit automatická přihlášení na všech zařízeních, kde jsme tak učinili. Pozor na překlepy v emailu! Přestane fungovat zaslání nového hesla při jeho ztrátě / zapomenutí. Pak už vás zachrání jen email adminovi, nejlépe přes kontaktní formulář...
5.....Organizace fotografií
Základní jednotkou je Serie, může obsahovat nejméně jednu fotografii. Počet fotografií není omezen, ale doporučuje se maximálně 20 - 25 kusů. K serii je možné vybrat Název, Kategorii a popis pro každou fotografii. Kategorie Private a Test jsou přístupny jen přihlášeným uživatelům. Jejich význam je patrný z názvu.
5.1...Upload fotografií
Fotografie se nemusejí zmenšovat, je možné nahrávat jak přímo z mobilů, tak PC. O zmenšení a správnou orientaci se postará systém.
Přihlášení -> Hamburger -> Upload, otevře se dialog pro přidávání fotografií. Najednou je možné nahrát až 10 kusů fotografií. Další fotografie je možné přidat později. Dále je možno zadat název, společný pro celou Serii, pokud nezadáme, systém doplní "Bez názvu". Je přednastavena Kategorie "Volná", jinou vybereme podle vkusu. Kategorie Privátní a Test uvidí jen přihlášení.
Systém negarantuje pořadí fotografií, jak byly vybrán při Uploadu, jejich pořadí v Serii lze dodatečně libovolně změnit.
5.2...Prohlížení již uložených fotografií
I jako nepřihlášený je možné se pohybovat po celé galerii, s vyjímkou Kategorií, které mají atribut "Privátní". Na titulní stránce klikem na náhled, tím se dostaneme na Serii. Fotografie jsou pod sebou, pokud klikneme na jejich dolní / horní okraj, skočí prohlížeč na další fotografii. To oceníme zejména na mobilních zařízeních, kde je přesné posouvání fotografií obtížné.
5.3...Editace fotografií
Po uploadu fotografií můžeme měnit jejich počet, pořadí, názvy a Poznámky k fotografii. Po přihlášení klikneme na náhled Serie. Pokud jsme jejím vlastníkem, objeví se nám vpravo / pod první fotografií tlačítko "Editace Serie". Na následující obrazovce je možné dovyplnit Poznámky k fotografii, měnit Názvy, změnit Kategorii. Náhled se vytváří z fotografie, která je v Serii jako první, pořadí měníme šipkami pod náhledem každé z fotografií. Tlačítkem Smazat, mažeme jednotlivou fotografii. Smazat celou Serii - název tlačítka je dostatečně výmluvný, akce je NEVRATNÁ! Dole uprostřed tlačítkem můžeme přidat další fotografie do Serie. Změny potvrdíme tlačítkem "Odeslat změny".
6.....Komentáře
Komentování je krví života ef-lopu. Bez komentářů je vystavování fotografií bezcenné, neb Autor nemá adekvátní odezvu na svou práci.
Na tomto místě, si dovolím připomenout, že nový Autor se objeví v Přehledu Autorů až poté, co vystaví alespoň jednu fotografii a napíše alespoň jeden komentář...
6.1...Prohlížení komentářů
Je možné dvěma způsoby:
 I. Základní je pod každou serií. Diskuze je stromová, nejnovější komentář nahoře, pod ním jsou seřazeny případné reakce.
 II. Druhý způsob je zobrazení VŠECH komentářů chronologicky, přístup Hamburger -> Komentáře. Proklikem na náhled se dostáváme na příslušnou serii, proklikem na jméno přímo na portfolio Autora, který komentoval.
6.2...Přidávání komentářů
jest snadné. Po přihlášení je vpravo od první (pod první) fotografie(í) Serie odkaz "Přidej komentář". Klikem se dostáváme přímo na příslušný formulář. Komentář se zařadí nahoru, jako nejnovější. Při kliknutí na "Reagovat" přidáme reakci na příslušný příspěvek. Komentář se tentokrát zařadí dolů a bude příslušně odsazen. Vzniklá stromová struktura je dle názoru provozovatele serveru/admina velmi přehledná.
6.3...Nové komentáře
které přibyly od poslední návštěvy, jsou označeny, stejně jako nové fotografie, oranžovou tečkou. Vemte prosím v úvahu, že při automatickém přihlašování může toto označení být klamné, neb není přesně dán okamžik vašeho přihlášení/odhlášení.
7.....ef-chat
ef-chat je přístupný pouze přihlášeným a slouží k předávání si informací, které mají zůstat veřejnosti skryty.
7.1...Prohlížení ef-chatu
Přístup je opět přes Hamburger -> ef-chat. V současné době je i zde umožněna diskuze ve vláknech. Příspěvky mohou míti svůj název.
7.2...Nové příspěvky ef-chatu
Stejně jako nové komentáře, jsou označeny oranžovou tečkou. Při prokliku se vyfiltrují jen NOVÉ příspěvky, včetně CELÉHO vlákna, aby byla zřejmá kontinuita diskuze.
8.....Experimentální funkce
jsou přístupny přes položku Extra v hamburgerovém menu. (Dvojklik byl na četná přání odstaněn a nahrazen klasikou.) Mohou se objevovat a mizet, bez předchozího upozornění.
V současné době jsou z tohoto podmenu přístupné "Novinky" a "Report". Význam je intuitivní, smysl těchto položek je k diskuzi.
Uživatelská příručka, druhá revize - únor 2023