ef-lop

 »

Uživatelská příručka

ef-lop - uživatelská příručka

(platí přesně pro versi 2.9)
1.....Účel a použití programu
Programové vybavení, které je přístupné na adrese flop.petrh.org (alternativně http://eflop.cz), je určeno k ukládání, vystavování a komentování fotografií jejich autory. Tyto funkce jsou přístupné pouze uživatelům (dále Autorům), kteří jsou zaregistrováni v systému. Bez registrace je možné prohlížet jen ty fotografie, které nejsou v privátních kategoriích. Stejné omezení se týká i komentářů. Ostatní funkce systému jsou veřejnosti skryty.
2.....Popis ovládání programu
Celé programové vybavení je optimalizováno jak pro mobilní zařízení, tak desktopy. Je k dispozici:
2.1. - zcela vlevo šedé / zelené kolečko. Šedé - nepřihlášen. Klik na šedé kolečko -> Přihlášení. Po přihlášení zelené kolečko. Klik na zelené kolečko -> změna profilu uživatele.
Pokud přidržíme kursor myši nad zeleným kolečkem, objeví se jméno právě přihlášeného Autora.
2.2. - dále vlevo drobečková navigace
2.3. - uprostřed navigační pás pro listování, pokud nabízená informace přesahuje obsah jedné stránky
2.4. - vpravo pak ostatní nabídka, přístupná přes klasický "hamburger"
Názvy jednotlivých položek jsou v převážných případech intuitivní a jejich pořadí a počet se mohou měnit s přihlášením do systému.
3.....Registrace
Automatická registrace uživatele není v současné době možná. Zájemce nicméně může oslovit admina systému s žádostí o registraci. Žádosti jsou posuzovány zcela individuálně, rozhodující je názor ostatních aktivních Autorů (hardcore ef-lopu). Konečné slovo má admin/provozovatel systému.
4.....Přihlášení
Hamburger -> Přihlášení, je vyžadovaná emailová adresa, kterou jste zadali při registraci a platné heslo. Pokud heslo zapomenete, viz změna hesla...
4.1...Automatické přihlášení
Hamburger -> Přihlášení, zakliknout "Automatické přihlášení". Pak se nesmíme manuálně odhlásit, tím dojde ke zrušení automatického přihlášení. Je možné takto učinit na více zařízeních, třeba mobil + PC.
Pod volbou Klik na zelené kolečko -> Změna profilu uživatele je možné automatické přihlášení na všech zařízeních zrušit.
4.2...Změna hesla
Po přihlášení, klik na zelené kolečko zcela vlevo -> Změna profilu autora -> Změna hesla. Nejprve zadat staré heslo, poté zadat 2x po sobě nové heslo, vyplnit antispam, budeme odhlášeni. Znova přihlásit s novým heslem.
4.3...Zapomenuté heslo
Hamburger -> Přihlášení -> Zapomenuté heslo, zadáte email, kerý jste použili při registraci, vyplníte antispam. Heslo obdržíte na email. Pokud nepřijde, doporučujeme zkontrolovat složku "spam" ve vaší poště.
4.4...Změny uživatelského profilu
Po přihlášení, klik zelené kolečko zcela vlevo. V tabulce můžeme změnit potřebné, např. zrušit automatická přihlášení na všech zařízeních, kde jsme tak učinili. Přihlašovací email se nedá měnit, pokud chcete do systému jiný, napište adminovi, nejlépe přes kontaktní formulář...
5.....Organizace fotografií
Základní jednotkou je Serie, musí obsahovat nejméně jednu fotografii. Počet fotografií není omezen, ale doporučuje se maximálně 20 - 25 kusů. K serii je možné vybrat název Serie, názvy jednotlivých fotografií, názvy Kategorii a popis pro každou fotografii. Kterákoli Serie může být provozována jako "Private", tedy viditelná jen přihlášeným.
5.1...Upload fotografií
Fotografie se nemusejí zmenšovat, je možné nahrávat jak přímo z mobilů, tak PC. O zmenšení a správnou orientaci se postará systém.
Přihlášení -> Hamburger -> Upload, otevře se dialog pro přidávání fotografií. Najednou je možné nahrát až 10 kusů fotografií. Další fotografie je možné přidat později. Dále je možno zadat název Serie, pokud nezadáme, systém doplní "Bez názvu". Je přednastavena Kategorie "Volná", jinou vybereme podle vkusu.
Systém negarantuje pořadí fotografií, jak byly vybrán při Uploadu, jejich pořadí v Serii lze dodatečně libovolně změnit.
5.2...Prohlížení již uložených fotografií
I jako nepřihlášený je možné se pohybovat po celé galerii, s vyjímkou Serií, které mají atribut "Privátní". Na titulní stránce klikem na náhled, tím se dostaneme na Serii. Fotografie jsou pod sebou, pokud klikneme na jejich dolní / horní okraj, skočí prohlížeč na další fotografii. To oceníme zejména na mobilních zařízeních, kde je přesné posouvání fotografií obtížné.
Vpravo dole se malým trojúhelníčkem kdykoli přesuneme na první fotografii. Pokud jsou pod Serií nějaké komentáře, podobný trojúhelníček je i vlevo dole, přesun na začátek komentářů.
Vlastní fotografie se oranžovou tečkou jako nové neoznačují.
5.3...Editace fotografií
Po uploadu fotografií můžeme měnit jejich počet, pořadí, názvy, statut "Privátní" a Poznámky k fotografii. Po přihlášení klikneme na náhled Serie. Pokud jsme jejím vlastníkem, objeví se nám vpravo / pod první fotografií tlačítko "Editace Serie". Na následující obrazovce je možné dovyplnit Poznámky k fotografii, měnit veškeré Názvy, změnit Kategorii. Náhled se vytváří z fotografie, která je v  Serii jako první, pořadí měníme šipkami pod náhledem každé z fotografií. Tlačítkem Smazat, mažeme jednotlivou fotografii. Smazat celou Serii - název tlačítka je dostatečně výmluvný, akce je NEVRATNÁ! Dole uprostřed tlačítkem můžeme přidat další fotografie do Serie. Změny potvrdíme tlačítkem "Odeslat změny".
6.....Komentáře
Komentování je krví života ef-lopu. Bez komentářů je vystavování fotografií bezcenné, neb Autor nemá adekvátní odezvu na svou práci.
Na tomto místě, si dovolím připomenout, že nový Autor se objeví v Přehledu Autorů až poté, co vystaví alespoň jednu fotografii a napíše alespoň jeden komentář...
6.1...Prohlížení komentářů
Je možné dvěma způsoby:
 I. Základní je pod každou serií. Diskuze je stromová, nejnovější komentář nahoře, pod ním jsou seřazeny případné reakce.
 II. Druhý způsob je zobrazení VŠECH komentářů chronologicky, přístup Hamburger -> Komentáře. Proklikem na náhled se dostáváme na příslušnou serii, proklikem na jméno přímo na portfolio Autora, který komentoval.
6.2...Přidávání a editace komentářů
jest snadné. Po přihlášení je vpravo od první (pod první) fotografie(í) Serie odkaz "Přidej komentář". Klikem se dostáváme přímo na příslušný formulář. Komentář se zařadí nahoru, jako nejnovější. Při kliknutí na "Reagovat" přidáme reakci na příslušný příspěvek. Komentář se tentokrát zařadí dolů a bude příslušně odsazen. Vzniklá stromová struktura je dle názoru provozovatele serveru/admina velmi přehledná.
Komentář se dá editovat, smazat. Tlačítka jsou v horní liště každého komentáře. Rozepsaný komentář zůstává v daném poli i při opuštění stránky.
V průběhu psaní a editace komentářů se text plynule posouvá tak, aby byl pohled pro uživatele co nejpříjemnější.
6.3...Komentáře k jednotlivým fotografiím
Pokud klikneme na jedinečný příznak za názvem fotografie (římská číslice), vytvoří se nám v textu symblický link na tuto fotografii. Nyní můžeme napsat její hodnocení a v odeslaném textu se při kliknutí stránka přesune na příslušnou fotografii. Stejný princip funguje v ef-chatu, klikem na číslo příspěvku v jeho záhlaví.
6.4...Nové komentáře
které přibyly od poslední návštěvy, jsou označeny, stejně jako nové fotografie, oranžovou tečkou. Vemte prosím v úvahu, že při automatickém přihlašování může toto označení být klamné, neb není přesně dán okamžik vašeho přihlášení/odhlášení.
Vlastní komentáře se neoznačují jako nové.
7.....ef-chat
ef-chat je přístupný pouze přihlášeným a slouží k předávání si informací, které mají zůstat veřejnosti skryty.
7.1...Prohlížení ef-chatu
Přístup je opět přes Hamburger -> ef-chat. V současné době je i zde umožněna diskuze ve vláknech. Příspěvky mohou míti svůj název.
7.2...Nové příspěvky ef-chatu
Stejně jako nové komentáře, jsou označeny oranžovou tečkou. Při prokliku se vyfiltrují jen NOVÉ příspěvky, včetně CELÉHO vlákna, aby byla zřejmá kontinuita diskuze.
7.3...Funkce ef-chatu
Máme možnost vlastní příspěvek/komentář kdykoli editovat, tlačítko "Edit". Smazat veškerý text, je nahrazen textem o smazání uživatelem. Klikem na "trojtečku" zobrazíme jen jedno vlákno, pro snažší orientaci v příspěvcích. Nahoře je možnost zakliknout, jestli chceme diskuzi vidět stromově, nebo výpis podle času.
Rozepsaný text si systém pamatuje v příslušném textovém poli i po opuštění stránky.
Můžeme vytvořit symbolický link na jakýkoli příspěvek klikem na jeho číslo v záhlaví. Tím se do textového pole vytvoří odkaz, který po odeslání příspěvku klikem nás přesune na celé toto vlákno. Funguje i mezi stránkami a vlákny.
Editace a přidávání příspěvků je možná i v režimu aktivivané "trojtečky", tedy v pohledu na jediné diskuzní vlákno.
Vlastní příspěvky se neoznačují jako nové.
8.....Experimentální funkce
jsou přístupny přes položku Extra v hamburgerovém menu. Mohou se objevovat a mizet, bez předchozího upozornění.
V současné době jsou z tohoto podmenu přístupné "Novinky" a "Report". Význam je intuitivní.
8.1...Reporty
Máme možnost nastavit, jak hluboko do minulosti se nám zobrazí Fotografie, Komentáře a Příspěvky. Možnost "Včera" nám ukazuje JEN včerejší události, s vyloučení dnešních. Ostatní volby fuhgují intutivně.
Nových Fotografií: přehled posledních fotografií dle Autorů.
Nových komentářů: dtto pro Komentáře.
Nových v ef-chatu: je zobrazeno vždy celé příslušné vlákno, pro zachování a přehlednost kontinuity.
Uživatelská příručka, třetí revize - září 2023
Text brožury neprošel jazykovou úpravou a je napsán zcela intuitivně tvůrcem projektu. Od aktuálního stavu se může dle okolností lišit.
Veškerý programový kód a tento text © Petr Holub.
Regulární výrazy pro práci s textem a nahrazováním napsal © Mirek Mandl. Jemu také patří můj dík za mimořádně cenné konzultace k celému programu.